6º de Primaria

Sistemas de Numeración: Act 1   Act 2   Act 3   Act 4   Act 5 

Operaciones con números naturales: Act 1   Act 2   Act 3   Act 4   Act 5

Potencias y raiz cuadrada: Act 1   Act 2   Act 3   Act 4   Act 5 

La divisibilidad: Act 1   Act 2   Act 3   Act 4   Act 5 

Números positivos y negativos: Act 1   Act 2   Act 3   Act 4   Act 5 

Los números decimales: Act 1   Act 2   Act 3   Act 4   Act 5 

Las fracciones: Act 1   Act 2   Act 3   Act 4   Act 5 

Operaciones con fracciones: Act 1   Act 2   Act 3   Act 4   Act 5 

Proporcionalidad y porcentajes: Act 1   Act 2   Act 3   Act 4   Act 5 

Ángulos. Clases y medida: Act 1   Act 2   Act 3   Act 4   Act 5 

Medida de longitudes y de superficie: Act 1   Act 2   Act 3   Act 4   Act 5 

Áreas y perímetros: Act 1   Act 2   Act 3   Act 4   Act 5 

Cuerpos geométricos. Volumen: Act 1   Act 2   Act 3   Act 4   Act 5 

Estadística: Act 1   Act 2   Act 3   Act 4   Act 5 

Azar y probabilidad: Act 1   Act 2   Act 3   Act 4   Act 5